Allmänna villkor

Markus Borg är en enskild firma som drivs av mig Markus Borg och som erbjuder tjänster inom personlig träning, kostrådgivning och online-coaching genom markusborg.se. Tjänsternas innehåll beskrivs närmare på hemsidan.  

 

Åldersgräns 

Du får bara beställa tjänsterna om du är 18 år eller äldre. 

 

Beställning, bekräftelse och leveranstid 

För att beställa någon utav tjänsterna så fyller du i bokningsformuläret som finns på sidan med dina personuppgifter, och du bekräftar att du tagit del av och godkänt villkoren enligt instruktionerna. Därefter kommer du få en bekräftelse till den mailadress du har angivit med inloggningsuppgifter till nutritiondata som är portalen där den mesta kontakten kommer ske, samt ditt träningsprogram och kostschema kommer finnas.  

Vid beställning av Online-PT prenumerationen kommer du under två veckors tid registrera din kost, sömn och träning för att jag ska få en så bra bild av din situation och kunna komma med så bra feedback som möjligt, men även för att jag ska kunna ta fram en skräddarsydd kost och träningsschema till dig. Efter dessa två veckor kommer du inom 3 – 4 dagar få tillgång till ditt kostschema och träningsprogram via portalen.  
Under den tid som du har en aktiv coaching-prenumeration så har du möjlighet att få svår på dina frågor inom 24 timmar helgfria vardagar.  

 

Priser 

Samtliga priser är inkl. moms och gäller i enlighet med vad som framgår av markusborg.se tills vidare. Jag förbehåller mig rätten att ändra priserna efter att perioden för ditt köp har löpt ut.  Ett exempel kan vara att du köpt en coaching-prenumeration i tre månader och du vill köpa ytterligare tre månader kan priset komma att ändras. 

 

Betalningssätt 

De betalningsmetoder som tillämpas är genom autogiro via stripe – om du har ett månads abonnemang, faktura och swish. 
  
Vid betalning mot faktura gäller följande: 

  • Betaltiden är 30 dagar efter fakturadatumet. 
  • Ingen fakturerings avgift tillkommer under förutsättning att du betalar fakturan i tid.  
  • Påminnelse på en obetald faktura skickas ut 4 dagar efter förfallodatumet passerat med avgift på 60 kr. 
  • Förblir fakturan obetald 7 dagar efter att påminnelseavi skickats ut kan ärendet att komma att skickas vidare till inkasso. 
  • Lagstadgade dröjsmålsräntor tillämpas. 

Utöver ovan nämnda tillkommer även administrativ kostnad på 30 kr på varje utskickad faktura. Avbetalning enligt plan sker via inkassoföretag. 

 

Medicinskt ansvar  

Om du sen tidigare haft en sjukdom eller skada och är osäker på om du får eller kan börja träna så ska du i första hand vända dig till vården för att få en bedömning om du kan börja träna igen eller inte. Vid online-coachingen ansvarar jag inte för eventuella medicinska problem eller skador till följd av nyttjandet av tjänsterna. Du ansvarar själv för att övningarna som finns med i programmet utförs med korrekt teknik.  

 

Användning av tjänsterna 

Tjänsterna som tillhandahålls av mig får bara användas i privat bruk vilket innebär att dem inte får överlåtas eller utnyttjas av någon annan än dig själv. 
  
Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som innebär skada eller olägenhet på företaget.  
Det är inte tillåtet att sprida vidare eller kopiera tjänstens innehåll. 
Det är inte tillåtet att skriva ut tjänsternas innehåll annat än för privat bruk.

 

Garanti och resultat 

Tjänsterna baseras på beprövade evidensbaserade metoder. Detta innebär dock ingen garanti i sig att du kommer uppnå dina mål eller förväntningar. Du ansvarar själv för att följa de träningsprogram och kostscheman som du blivit tilldelad samt att investera den tid och engagemang som krävs för att du ska uppnå önskat resultat med tjänsterna. Observera att jag bistår dig med verktyg, men att det i slutändan är du som måste göra jobbet för att du ska få resultat av din träning. Jag kan komma att avråda dig från att använda tjänsterna om jag finner att dem inte kommer vara rimliga eller nyttiga för dig.  

 

Upphovsrätt 

Allt material på sidan och material för att tjänsterna ska kunna utföras är skyddade enligt upphovsrättslagen och får inte spridas, kopieras, publicera utan mitt samtycke. Brott på upphovsrätten kommer att beivras. 

 

Ändringar 

Jag förbehåller mig rätten att när som helst ändra innehållet på sidan utan att meddela eller inhämta ditt godkännande, jag förbehåller mig även rätten att ändra dessa villkor, och den villkoren börjar inte gälla förens ditt nuvarande avtal har löpt ut.  

 

Personuppgifter 

Du ansvarar för att dem personuppgifter du anger i kontakt med mig är korrekta, du förbinder dig även att vid beställning av tjänster från mig lämna korrekta uppgifter. Genom att beställa en tjänst samtycker du till att jag kan komma att använda dina uppgifter för att skicka information, nyheter eller reklam till dig från Markus Borg. Den information du lämnar behandlas med sekretess och sprids ej vidare till tredje part.  

 

Ångerrätt 

Du har enligt lag rätt att inom 14 dagar ångra dig från det att du köpte tjänsten. Detta gäller förutsatt att du inte har mottagit och / eller  utnyttjat tjänsten inom 14 dagar efter beställning. Distanslagen gäller inte varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel, enligt konsumentverket. 
Om du innan ångerfristen på 14 dagar löpt ut framför önskemålet om att erhålla tjänsten kommer ångerrätten inte att gälla mot bakgrund av undantaget för digitala tjänster som levereras till annat än ett fysiskt medium. Om du vill utöva ångerrätten så skickar du ett mail till info@markusborg.se så kommer eventuell inbetalning att återbetalas inom 14 dagar. Utebliven betalning är ej ett uttryck för att du utövar ångerrätten.  

 

Reklamation 

Om du anser att den tjänst som du köpt behäftas av ett sådant fel som avses i konsumenttjänstlagen (1985:716) måste du reklamera felet till mig inom rimlig tid, och rimlig tid anses alltid som två månader. 

 

Lagval och tvist 

Vid tvister som rör villkoren eller användning av tjänsterna ska det i första hand lösas i samförstånd mellan oss. Om vi inte skulle komma överens så ska tvisten avgöras av allmänna reklamationsnämnend (ARN) i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.  

 

Hälsodeklaration 

Det är på ditt ansvar att den information du uppger i hälsodeklarationen är korrekt. Observera att tjänsten kan vara olämplig för dig med skador, sjukdomar eller ätstörningar och därför förbehåller jag mig rätt att neka dig att utnyttja tjänsterna. Därför är det extra viktigt att du alltid rådfrågar din läkare innan du börja utnyttja tjänsterna. 
 
Utnyttjningen av tjänsterna sker på ditt eget ansvar och återbetalning av en outnyttjad tjänst är inte möjligt.  

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.